Tibay ng Nanay

10/5/18Being a mom is the toughest job in the world, ngunit hanggang saan nga ba ang kayang isakripisyo ng ating mga ina upang mabigyan tayo ng maayos na buhay?

Watch how these inspiring mommies did it para patunayan na gaya ng Orocan, walang katulad ang #TibayNgNanay anuman ang pagsubok na nararanasan.For more inspiring videos and stories, visit https://www.facebook.com/OrocanPH/


...